Measures for a better tomorrow

Läckagevarnare & läckagelarm

Olje- och fettavskiljarsystem har en viktig roll för att hjälpa till att förebygga olika typer av miljöskador. I utrymmen som verkstäder, bensinstationer, restauranger och industriella processer, där det finns risk för att oljespill eller fett läcker ut i avloppssystemet eller i marken, leds avloppsvattnet först till en olje- eller fettavskiljare.

Dessa system måste dock kontrolleras med jämna mellanrum och övervakas kontinuerligt för att säkerställa att det fungerar tillförlitligt. För att man ska kunna lita på att avskiljaren fungerar korrekt behöver det installeras ett läckagelarm. Det är nödvändigt för att effektivt kunna förebygga miljöskador och undvika risken för läckage. Dessutom kan underhållskostnaderna minskas avsevärt genom att installera effektiva nivålarm som säkerställer att avskiljaren endast töms när behovet uppstår. Alla våra larm för oljeavskiljare har ATEX-godkännande och givarna är lämpliga för installation i EX-områden. De är kompakta och robusta och innehåller inga rörliga delar. För områden som saknar strömanslutning finns det system som ansluts till batteri och/eller solceller samt larm via 3G modem dygnet runt.

Kontaktformulär

 

Filter produkterClear
   
Lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm

idOil-20 avskiljarlarm

Lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm, idOil-20 SLU är för slamfång, idOil-20 LIQ är för högnivå i avskiljare men även som högnivå i tankar för olika media.

     
Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt

idOil-30 avskiljarlarm

Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt

   
Läckagelarm för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.

SET/OELO2 givare

Läckagelarm för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.