Measures for a better tomorrow

SET/J1 -givare

Torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm.

SET/J1 konduktiv givare för torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm.

Made in Finland

Applikationer: Torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm
Funktionsprincip: Konduktiv
Omgivningstemperatur: 0...150°C
Kabel: ---
Givarens material: AISI 304
Kapsling: IP68, trycktålighet 2 MPa
Anslutning: R1”
Ex-klassificering: ---
Centraldelar: SET-61, PSP4