Measure your success

Nivåvakter för alla typer av utrymmen

Nivåvakter används för att övervaka utsläpp av olika vätskor i pannrum, oljecisterner, depåer, elcentraler, ADB-lokaler, telefoncentraler o.a. lokaler där ett utsläpp kan skada maskiner eller utrustning.

Kapacitiva nivåvakter lämpar sig som hög- och lågnivålarm för olika slags flytande ämnen även på explosionsfarliga platser.

För olika tillämpningar finns exakt rätta givarlösningar. Med konduktiva nivåvakter övervakas pannanläggningars torrkokning samt kontrolleras ytan i kondens- och matningsvattentankar samt expansionskärl.

LabkoSET- nivåvakterna kan enkelt anslutas till det Internetbaserade LabkoNet –dataöverföringssystemet.

LabkoNet möjliggör överföring av larm till rätt adress oavsett tid och plats. En normal Internet-uppkoppling och / eller en GSM-telefon är det enda du behöver.

Filter produkterClear
Torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm.

SET/J1 -givare

Torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm.

Läckagelarm för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.

SET/OELO2 -givare

Läckagelarm för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.

NIVOCONT R värähtelykytkin

Nivocont R -vibrationsgivare

Elektromekanisk vibrationsgivare för nivåkontroll av torrgods, pulver, granulat, kalk, spannmål, socker, cement.

Kapacitiv nivåvakt

POINTEK CLS 300 nivåvakt

Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning av torrämnen, vätskor, slam och viskösa ämnen under krävande förhållanden både i lågt och högt tryck.

Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning

POINTEK CLS 500 nivåvakt

Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning av torrämnen, vätskor, slam och ämnen med suspenderat material i extrema förhållanden förorsakade av exceptionella temperaturer och tryck.