Measures for a better tomorrow

Nivåvakter för alla typer av utrymmen

Vi har den bästa lösningen för nivåvakter, som används för att hålla koll på olika vätskor i pannrum, depåer, oljecisterner, elcentraler, ADB-lokaler, telefoncentraler o.a. lokaler där läckage kan skada utrustning eller maskiner.

Kapacitiva nivåvakter lämpar sig som hög- och lågnivålarm för olika typer av flytande ämnen även på explosionsfarliga områden. Med konduktiva nivåvakter övervakas pannanläggningars torrkokning samt kontrolleras ytan i kondens- och matningsvattentankar samt expansionskärl.

Nivåvakterna kan enkelt kopplas till det internetbaserade LabkoNet –dataöverföringssystemet, som möjliggör överföring av larm till rätt adress oavsett tid och plats. 
Kontaktformulär

Filter produkterClear
   
Lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm

idOil-20 avskiljarlarm

Lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm, idOil-20 SLU är för slamfång, idOil-20 LIQ är för högnivå i avskiljare men även som högnivå i tankar för olika media.

     
Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt

idOil-30 avskiljarlarm

Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt

 
Torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm.

SET/J1 -givare

Torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm.

   
Läckagelarm för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.

SET/OELO2 givare

Läckagelarm för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.

 
NIVOCONT R värähtelykytkin

Nivocont R -vibrationsgivare

Elektromekanisk vibrationsgivare för nivåkontroll av torrgods, pulver, granulat, kalk, spannmål, socker, cement.

 
Kapacitiv nivåvakt

POINTEK CLS 300 nivåvakt

Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning av torrämnen, vätskor, slam och viskösa ämnen under krävande förhållanden både i lågt och högt tryck.

 
Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning

POINTEK CLS 500 nivåvakt

Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning av torrämnen, vätskor, slam och ämnen med suspenderat material i extrema förhållanden förorsakade av exceptionella temperaturer och tryck.