Measures for a better tomorrow

Nivåmätning och larm i oljetank

Filter produkterClear
   
Vätskor med låg ledningsförmåga

PA/3W, PAH/3W givare

Vätskor med låg ledningsförmåga t.ex. oljor, bränslen, alkoholer och lösningar.

   
För höga tryck och temperaturer, lämpligt på kylmedia applikationer.

KAR/SA/3W givare

För höga tryck och temperaturer, lämpligt på kylmedia applikationer.

 
Nivåalarm lämpat för hög- och lågnivåalarm

MaxiSET och MiniSET

Nivåalarm lämpat för hög- och lågnivåalarm av eldningsbränslen, vatten och neutrala vätskor.

   
2-trådsradar, kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning

SITRANS LC 500 givare

2-trådsradar, kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning i extrema och kritiska processförhållanden.