Measure your success

Larmenheter för oljeavskiljare och fettavskiljare

Normalt används avskiljarlarm i storkök och restauranger, butiker och grillar, industrihallar och reparationsverkstäder, parkeringshus och parkeringsplatser, servicestationer och biltvättplatser, flygfält, motorvägar och trafikleder på grundvattenområden.

Med en larmenhet för fettavskiljare eller oljeavskiljare slipper du utsläpp som kan skada miljön. Avskiljarlarmet varnar när fettavskiljare eller oljeavskiljare håller på att fyllas. Med hjälp av larmanordningen vet du i tid när avskiljaren behöver tömmas och undviker utsläpp.

Eftersom larmet är en viktig del av miljösäkerheten ingår deb i de flesta miljötillstånd och miljöcertifieringar för industri och samfund, bland annat oljeavskiljarstandarden EN 858 förutsätter användning av larm.

Filter produkterClear
SET-2000 Oil/Sludge

SET-2000 Oil/Sludge

Avskiljarlarmet är utrustad med två givare, en givare DM3AL som detekterar oljeskikt samt givare