Measure your success

Oljeavskiljare

Filter produkterClear
SET-2000 Oil/Sludge

SET-2000 Oil/Sludge

Avskiljarlarmet är utrustad med två givare, en givare DM3AL som detekterar oljeskikt samt givare

SET-2000 Hi Level/Sludge

SET-2000 Hi Level/Sludge är utrustad med två givare, varav den ena anger när det finns sand eller