Measure your success

SET-1000 + SET/TSHS2

Funktionsprincipen för givaren SET/TSHS2 är kapacitiv och därför är den ett idealiskt val för applikationer med större mängder fast fett än normalt.

I larmtillstånd kommer SET-1000 att aktivera den interna summern och varningsljuset. För vidarekoppling av larm kan reläutgången användas.


Centraldelar: SET-1000
Reläer: 2 st potentialfria växlande reläer 250 V, 5 A, 100 VA. Lokalt relä är kvitterbart. Lysdioder för nätspänning samt kabelbrott eller fel på givarkrets. Larm indikering med diod och summer. Inställbart 5 eller 30 sek fördröjning. Reläer släppta vid givaren omslagspunkt. Funktionsriktning kan ändras för stigande eller sjunkande nivå
Givare: En givare av typen Labko SET/TSHS2.
Kapsling: IP 65, material polykarbonat, 175 x 125 x 75mm (bxhxd)
Kabel mellan kontrollenhet och givare: Skärmad instrumentkabel 3 x 0,75 mm2. Max slingresistans 75 ohm
Godkännande: II (1) G, [Ex ia] II C, VTT 04 ATEX 031X