Measure your success

GA-2 Larmanordning

GA-2

GA-2 är en larmanordning som används för att övervaka fettnivån som samlas i en fettavskiljare och blockering av avskiljaren Den anger när fettavskiljaren bör tömmas och förhindrar därmed skadliga fettutsläpp i avloppssystemet.

LabkoNet