Measure your success

GA-1 Larmanordning

GA-1

GA-1 är en larmanordning som används för att övervaka fettnivån som samlas i en fettavskiljare. Den anger när fettavskiljaren bör tömmas och förhindrar därmed skadliga fettutsläpp i avloppssystemet.

LabkoNet