Measure your success

LCJ1-SK4 kabelskarv

LCJ1-SK4 kabelskarv

Kabelskarv LCJ1-SK4 är konstruerade för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer, i synnerhet tillsammans med larmenheter för oljeseparatorer.

ATEX