Measures for a better tomorrow

Oljeavskiljare för industri

Alla verksamheter som löper risk att släppa ut oönskade ämnen (t.ex. olja) i spill- och dagvattensystemet ska ha en oljeavskiljare installerad. Detta för att ämnen som inte hör hemma i vattensystemet lätt kan störa reningsverkets biologiska process eller riskera att hamna i olika typer av vattendrag. Oljeavskiljarens uppgift är att förhindra dessa utsläpp. Viktigt att tänka på är att oljespill eller andra typer av oljeavfall aldrig får hällas i avloppet, utan det ska alltid samlas i särskilda behållare som sedan hanteras som farligt avfall.

Det finns flera olika typer av oljeavskiljare, men alla utgår ifrån samma princip och de flesta består av en del som renar vattnet från slam, då slammet sjunker till botten, och en del som skiljer t.ex. olja från vattnet, då den flyter upp till ytan. Den är även utrustad med ett filter.

Oljeavskiljare finns i 2 olika klasser, klass I och klass II, och detta bedöms utifrån hur mycket olja som lämnats kvar efter filtreringsprocessen.

Kontaktformulär

 

Filter produkterClear
   
Lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm

idOil-20 avskiljarlarm

Lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm, idOil-20 SLU är för slamfång, idOil-20 LIQ är för högnivå i avskiljare men även som högnivå i tankar för olika media.

     
Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt

idOil-30 avskiljarlarm

Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt

     
idOil-30 3G larmenhet till oljeavskiljare

idOil-30 3G avskiljarlarm

Larmsystemet med en 3G-dataöverföringsmodul och antenn. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt.

     
Larmsystem för övervakning av vätskenivåer i olje- och sandavskiljare.

idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

Larmsystem för övervakning av vätskenivåer i olje- och sandavskiljare. Inaktiverad för det mesta, vilket innebär att den förbrukarmycket liten ström.

 
Battery Box 10 strömförsörjning för idOil-30 Battery och idOil-30 Battery 3G nivålarm

Battery Box 10

Strömförsörjning för idOil-30 Battery 3G och idOil-30 Battery 3G nivålarm

   
LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 kabelskarvar

LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

Kabelskarvarna är konstruerade för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer, i synnerhet tillsammans med idOil-larmenheter för oljeseparatorer.

 
LCJ1-SK4 kabelskarv

LCJ1-SK4 kabelskarv för OMS-1

Konstruerade för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer tillsammans med OMS-1 larmenheter.