Measures for a better tomorrow

Larm för avskiljare

Normalt används avskiljarlarm i storkök och restauranger, butiker och grillar, industrihallar och reparationsverkstäder, parkeringshus och parkeringsplatser, servicestationer och biltvättplatser, flygfält, motorvägar och trafikleder på grundvattenområden.

Med en larmenhet för fettavskiljare eller oljeavskiljare slipper du utsläpp som kan skada miljön. Avskiljarlarmet varnar när fettavskiljare eller oljeavskiljare håller på att fyllas. Med hjälp av larmanordningen vet du i tid när avskiljaren behöver tömmas och undviker utsläpp.

Eftersom larmet är en viktig del av miljösäkerheten ingår deb i de flesta miljötillstånd och miljöcertifieringar för industri och samfund, bland annat oljeavskiljarstandarden EN 858 förutsätter användning av larm.
Kontaktformulär

Filter produkterClear
   
Lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm

idOil-20 avskiljarlarm

Lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm, idOil-20 SLU är för slamfång, idOil-20 LIQ är för högnivå i avskiljare men även som högnivå i tankar för olika media.

     
Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt

idOil-30 avskiljarlarm

Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt

     
idOil-30 3G larmenhet till oljeavskiljare

idOil-30 3G avskiljarlarm

Larmsystemet med en 3G-dataöverföringsmodul och antenn. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt.

     
Larmsystem för övervakning av vätskenivåer i olje- och sandavskiljare.

idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

Larmsystem för övervakning av vätskenivåer i olje- och sandavskiljare. Inaktiverad för det mesta, vilket innebär att den förbrukarmycket liten ström.

 
Battery Box 10 strömförsörjning för idOil-30 Battery och idOil-30 Battery 3G nivålarm

Battery Box 10

Strömförsörjning för idOil-30 Battery 3G och idOil-30 Battery 3G nivålarm

   
LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 kabelskarvar

LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

Kabelskarvarna är konstruerade för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer, i synnerhet tillsammans med idOil-larmenheter för oljeseparatorer.

 
LCJ1-SK4 kabelskarv

LCJ1-SK4 kabelskarv för OMS-1

Konstruerade för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer tillsammans med OMS-1 larmenheter.