Measures for a better tomorrow

LabkoNet-fjärrövervakningssystemet

Du behöver inga programlicenser eller programvaror för att använda LabkoNet, utöver en fast Internet uppkoppling behöver du endast en dataöverföringsenhet och tillförlitliga mätningar på platserna där lagren eller tankarna är placerade.

Med hjälp av LabkoNet räcker råmaterialet till och larmdata överförs utan dröjsmål till rätt plats. Tack vare ett flexibelt och lätt system minskar utgifterna i ditt företag.

En lätt och enkel investering

LabkoNet finns alltid med i din mobiltelefon. LabkoNet ändras enligt kundens behov.

Dataöverföringen med LabkoNet-systemet övervakas oavbrutet. Det SSL-krypterade systemet slår automatiskt larm vid linjeavbrott.

Dataskydd i LabkoNet

Användningsändamål: 

  • Nivådata för råvarulager
  • Tankar vid servicestationer
  • Avfallskomprimatorer
  • Larm för pumpstationer 
  • Larm för oljeavskiljare

www.labkonet.com
Kontaktformulär