Measure your success

LabkoNet-fjärrövervakningssystemet

Med hjälp av LabkoNet räcker råmaterialet till och larmdata överförs utan dröjsmål till rätt plats.

Tack vare ett flexibelt och lätt system minskar utgifterna i ditt företag.

En lätt och enkel investering.

Du behöver inga programlicenser eller programvaror för att använda LabkoNet, utöver en fast Internet uppkoppling behöver du endast en dataöverföringsenhet och tillförlitliga mätningar på platserna där lagren eller tankarna är placerade.

LabkoNet finns alltid med i din mobiltelefon.

Dataöverföringen med LabkoNet-systemet övervakas oavbrutet. Det SSL-krypterade systemet slår automatiskt larm vid linjeavbrott.

LabkoNet ändras enligt kundens behov. Till exempel nya användare och larmtelefonnummer kan fritt tas bort och läggas till.

Även systemets utformning kan skräddarsys enligt kundens behov.

Användningsändamål: 

  • Nivådata för råvarulager
  • Tankar vid servicestationer
  • Avfallskomprimatorer
  • Larm för pumpstationer 
  • Larm för oljeavskiljare

www.labkonet.com