Measure your success

Nivåmätning och larm i oljetank

Filter produkterClear
Vätskor med låg ledningsförmåga

PA/3W, PAH/3W -givare

Vätskor med låg ledningsförmåga t.ex. oljor, bränslen, alkoholer och lösningar.

För höga tryck och temperaturer, lämpligt på kylmedia applikationer.

KAR/SA/3W -givare

För höga tryck och temperaturer, lämpligt på kylmedia applikationer.

Nivåalarm lämpat för hög- och lågnivåalarm

MaxiSET och MiniSET

Nivåalarm lämpat för hög- och lågnivåalarm av eldningsbränslen, vatten och neutrala vätskor.

2-trådsradar, kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning

SITRANS LC 500 -givare

2-trådsradar, kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning i extrema och kritiska processförhållanden.