Measure your success

Nivåmätning för vätskor

Filter produkterClear
Vätskor med låg ledningsförmåga

PA/3W, PAH/3W -givare

Vätskor med låg ledningsförmåga t.ex. oljor, bränslen, alkoholer och lösningar.

För höga tryck och temperaturer, lämpligt på kylmedia applikationer.

KAR/SA/3W -givare

För höga tryck och temperaturer, lämpligt på kylmedia applikationer.

2-trådspulsradar för mätning av vätske- och slamnivåer

SITRANS LR 250 -pulsradar

2-trådspulsradar för mätning av vätske- och slamnivåer tex. hos läkemedeloch kemiska industrin.

2-trådsradar, kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning

SITRANS LC 500 -givare

2-trådsradar, kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning i extrema och kritiska processförhållanden.