Measure your success

MicroTREK -linradar

En radar för nivåmätning av vätskor och torrämnen.

MicroTREK är en radar för nivåmätning av vätskor och torrämnen.

Mätningen baserar sig på den kända TDR-tekniken (Time Domain Reflectometry).

Mikropulserna utgår med ljusets hastighet via givarens ledning.

När pulsen träffar ytan, återreflekteras den. Nivån är direkt proportionell mot uppmätt tid.

  • mycket noggrann
  • lämplig i turbulent, dammig och skummande omgivning
  • kräver ingen kalibrering
  • givarens längd är lätt att ändra
  • 2-trådsradar
  • passar till alla former av tankar
ATEXLabkoNet

Mätområde: < 24 m
Noggrannhet: +/- 5 mm för vätskor
Tillåten temperatur: -30 °C…+200 °C
Max. tryck: 40 bar
Utgång: 4...20 mA, HART
Driftspänning: 18…35 VDC