Measure your success

EasyTREK -ultraljudsmätare

Gediget byggd, mycket prestationsduglig ultraljudsmätare.

Easytrek är gediget byggd, mycket prestationsduglig ultraljudsmätare.

Instrumentet passar för nivåmätningar av både vätskor och fasta ämnen.

Både 2-tråds- och fyrledarmodeller finns att få.

ATEXLabkoNet