Measure your success

KAS/3W -givare

För torra ämnen i pulverform, som cement, kalk, sand o.dyl.

KAS/3W för torra ämnen i pulverform, som cement, kalk, sand o.dyl.

Made in Finland

Applikationer: Torra ämnen i pulverform, som cement,kalk, sand o.dyl.
Material: Galvaniserat stål
Sändarkapsel: Aluminiumgjutgods, IP65
Centralenheter: POP-22 EXI
Anslutning: R1,5”
Mätområde: 0…15 m
Omgivningstemperatur: -40 °C…+75 °C, sändare -25 °C…+60 °C
Processtryck: Atmosfärstryck
Ex-klassificering: ---