Measure your success

Kontinuerlig nivåmätning

Nivåmätning använder du för att hålla koll på utsläpp av olika vätskor i pannrum, depåer, oljecisterner, elcentraler, ADB-lokaler, telefoncentraler o.a. lokaler där utsläpp kan skada utrustning eller maskiner.

Kapacitiva nivåvakter lämpar sig som hög- och lågnivålarm för olika typer av flytande ämnen även på explosionsfarliga områden.

För olika tillämpningar av nivåmätning finns exakt rätta givarlösningar. Med konduktiva nivåvakter övervakas pannanläggningars torrkokning samt kontrolleras ytan i kondens- och matningsvattentankar samt expansionskärl.

LabkoSET- nivåvakterna kan enkelt kopplas till det Internetbaserade LabkoNet –dataöverföringssystemet.

LabkoNet möjliggör överföring av larm till rätt adress oavsett tid och plats. En normal Internet-uppkoppling och / eller en GSM-telefon är allt du behöver.

Filter produkterClear
Vätskor med låg ledningsförmåga

PA/3W, PAH/3W -givare

Vätskor med låg ledningsförmåga t.ex. oljor, bränslen, alkoholer och lösningar.

För höga tryck och temperaturer, lämpligt på kylmedia applikationer.

KAR/SA/3W -givare

För höga tryck och temperaturer, lämpligt på kylmedia applikationer.

För torra ämnen i pulverform, som cement, kalk, sand o.dyl.

KAS/3W -givare

För torra ämnen i pulverform, som cement, kalk, sand o.dyl.

Läckagelarm för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.

SET/OELO2 -givare

Läckagelarm för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.

Nivåalarm lämpat för hög- och lågnivåalarm

MaxiSET och MiniSET

Nivåalarm lämpat för hög- och lågnivåalarm av eldningsbränslen, vatten och neutrala vätskor.

2-trådspulsradar för mätning av vätske- och slamnivåer

SITRANS LR 250 -pulsradar

2-trådspulsradar för mätning av vätske- och slamnivåer tex. hos läkemedeloch kemiska industrin.

2-trådsradar, kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning

SITRANS LC 500 -givare

2-trådsradar, kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning i extrema och kritiska processförhållanden.