Measure your success

Isdetektor för vindkraft

Effektiv isdetektering ger tillförlitlighet och säkerhet till vindkraftverk i arktisk miljö

Isiga väderförhållanden påverkar turbin driften vid is påbyggnad på rotorbladen. Fenomenet är särskilt bekant i norra kustregionerna. Påbyggnad av is minskar produktionskapaciteten av vindkraftverket och islaster des konstruktion, som även kan leda till ett ökat behov av underhåll. Dessutom kan isen falla av från rotorblad och orsaka skador på byggnader och människor som vistas i närheten av vindkraftverk.

Tryggt område 500 meter

Om höjden på ett vindkraftverk är exempelvis 130 meter och längden på rotorbladen är 80 meter, ger detta ett säkerhetsavstånd på minst 315 meter från vindkraftverket. Detta är inte alltid möjligt i tätbefolkade områden. Säkerhetsrisker och belastning genom isbildning kan minskas betydligt genom att förse vindkraftverk med isdetektor. 

Filter produkterClear