Measures for a better tomorrow

Högnivå för slamtank och tank

Nivåvakten Lokaset 20 i en slamtank larmar när det börjar bli dags att tömma tanken. Spara både tid och arbete med den pålitliga högnivåvakten. När larmet är kopplat till LabkoNet –servicen beställer den automatiskt tömmaren på plats. 

idOil-20, idOil-30 och idOil-D30 kan användas som högnivå larm för många olika media. 

Kontaktformulär

Filter produkterClear
   
Lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm

idOil-20 avskiljarlarm

Lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm, idOil-20 SLU är för slamfång, idOil-20 LIQ är för högnivå i avskiljare men även som högnivå i tankar för olika media.