Measures for a better tomorrow

Elektroniska mät och övervakningssystem

Ladda här vår allmän exportbroschyr


I vårt produktsortiment finns för närvarande ledande flödesmätningssystem för krävande mätobjekt i kommuner och industri. Våra mätgivare och dataöverföringsanordningar är ATEX-godkända och Ex-klassificerade. Vårt mål är att förbättra våra kunders verksamhet och hjälper dem att skydda miljön och människorna. 

Larm är en viktig del av miljösäkerheten ingår deb i de flesta miljötillstånd och miljöcertifieringar för industri och samfund, bland annat oljeavskiljarstandarden EN 858 förutsätter användning av larm.

Vårt LabkoNet-fjärrövervakning fungerar som er nya lagerkontroll inom industrin och logistik.

Isdetektor teknik som vi levererat till vindkraftverk, broar och flygplatser är en tidig varning för isbildning i luften. Har även visat sin förträfflighet i områden där det ofta förekommer underkylt duggregn.
Kontaktformulär