Measure your success

Produkterna av Labkotec har beviljats Nyckelflaggan

Produkterna av Labkotec har beviljats Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat produkterna av Labkotec märket Nyckelflaggan som tecken på en produkt som är tillverkad i Finland:

Larmenheter för oljeavskiljare och fettavskiljare
Isdetektering
Dataöverföringsenheter
Nivåvakter och läckagevarnare
Nivåmätning

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete. Märket kan beviljas en produkt som tillverkats i Finland. Därtill ska finländska kostnaders andel av produktens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemskhet, vara minst 50 procent.