Measures for a better tomorrow

Nya idOil produkter tillgängliga

Utformningen av den nya generationen idOil Serier är resultatet av Labkotec långa erfarenhet och kundrespons samt senaste kraven från europeiska normer.

Med idOil-larmsystemet övervakar man hög nivå, oljeskiktet och slamlagret tjocklek. Alla idOil-givare är polaritetsfria digitala givare.

Läs mer

Uuden sukupolven idOil öljynerotinhälyttimet saatavilla