Measure your success

Elektroniska mät och övervakningssystem

Ladda här vår allmän exportbroschyr.


I vårt produktsortiment finns för närvarande ledande flödesmätningssystem för krävande mätobjekt i kommuner och industri, även i explosionsfarliga miljöer.

Vår analysutrustning för smutsigt, rent och ultrarent vatten används i hög grad både av industrin och av lokala vattenverk.

Vi utvecklar och levererar ISPS-kompatibla automatik- och detektortekniska anordningar och system för områdesbevakning och kontroll av tillträde bl.a. till hamnar samt industri- och lagerområden.

LabkoWin automatik- och fjärrövervakningssystem som vi utvecklat underlättar väsentligt bl.a. styrningen och övervakningen av vattenförsörjning. Vårt LabkoNet-fjärrövervakningssystem som fungerar på Internet öppnade en ny era i lagerkontroll inom industrin och logistikstyrningen.

Isdetektorteknik som vi levererat till vindkraftverk har visat sin noggrannhet även vid flygväderobservationer i områden där det ofta förekommer underkylt duggregn.

Våra mätgivare och dataöverföringsanordningar är ATEX-godkända och Ex-klassificerade.