Measures for a better tomorrow

December 2020

01.12.2020

Omvandling av Labkotec AB till Labkotec Oy

Labkotec AB kommer att slås samman med Labkotec Oy den 1 januari 2021. Således kommer allt ansvar och garantier att överföras från Labkotec AB till Labkotec Oy.