Measures for a better tomorrow

Toimintaohje

Labkotec Oy:n toimintaa ohjaa Indutrade-konsernin toimintaohje, jossa käsitellään muun muassa lakien noudattamista, eettisiä toimintatapoja sekä vastuullisuutta. Toimintaohjeen tarkoituksena on selkeyttää oikeiden toimintatapojen valitsemista jokapäiväisessä työympäristössä, ja näin ollen auttaa konsernin arvojen toteutumista yrityksen toiminnassa.

Indutrade-konsernin toimintaohje