Yritys

Labkotec Oy - mittausten ja valvonnan monipuolinen erikoisosaaja

Labkotec Oy on mittauksiin ja valvontaan erikoistunut suomalainen teollisuusyritys. Tuotevalikoimassamme ovat kestävää kehitystä edistävät ja ympäristövahinkoja ennaltaehkäisevät mittausjärjestelmät kuntien ja teollisuuden vaativiin kohteisiin, myös räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. 

Olemme toimineet alalla jo yli 50 vuotta ja olleet edelläkävijöitä monien uusien ratkaisujen kehittämisessä. Laajan tuotevalikoiman takana ovat tekniseen alaan erikoistunut tuotekehitys ja tuotanto sekä luotettavat ja kansainvälisesti arvostetut valmistajat. Monipuolinen ja kattava asiantuntemuksemme näkyy kullekin asiakkaalle parhaiten soveltuvien ratkaisujen toimittamisessa. Yli 50 % tuotannostamme menee vientiin. Labkotec Oy:llä on tytäryhtiöt Ruotsissa ja Saksassa sekä myyntikonttori Kiinassa. Labkotec Oy kuuluu osana kansainväliseen Indutrade-konserniin.

Erottuvaa ja vastuullista osaamista

Lloyd's Register Quality Assurance on sertifioinut laatu- ja ympäristöjärjestelmämme, jotka täyttävät standardien ISO 9001:2015 sekä ISO 14001:2015 vaatimukset. Kaikkiin räjähdysvaarallisiin tiloihin suunnittelemamme ja toimittamamme laitteet täyttävät ATEX-direktiivin vaatimukset. Osa vientituotteista on sertifioitu myös IECEx järjestelmän mukaisesti. Tunnistintekniikan tuotteet täyttävät kansainväliset merenkulun ISPS-standardin vaatimukset. 

Vastuullisuus on yksi keskeisistä arvoistamme. Valmistamamme ja markkinoimamme tuotteet edistävät ympäristön hyvinvointia ja turvallisuutta, ja niiden suunnittelu ja tuotanto lähtevät kestävän kehityksen näkökohdista. Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme lyhyesti.

Nestevuotojen, pinnankorkeuden ja virtauksen sähköiset mittauslaitteet ja -menetelmämme kattavat kaikki eri käyttötarpeet. Kehittämämme tiedonsiirtoyksiköt ja -järjestelmät välittävät mittaustiedon reaaliaikaisesti ilman kiinteää sähkö- tai kaapeliverkkoa.

Automaatio- ja tunnistintekniikkaamme käytetään laajalti kulunvalvontaan teollisuuslaitoksissa, varastosiiloissa, satamissa sekä lumen- ja maankaatopaikoilla. Kaukovalvontajärjestelmiemme kansainvälinen menestystarina on internetpohjainen LabkoNet®, johon on liitetty tuhansia mittauskohteita koko Euroopan laajuisesti. LabkoNet® mahdollistaa kaukovalvonnan käyttämisen suunnittelun työkaluna. LabkoWin valvonta- ja ohjausjärjestelmä on saavuttanut vankan aseman erityisesti Suomen kunnallisissa vesihuoltolaitoksissa.

Ota yhteyttä