Measures for a better tomorrow

CO 100S kulkuaikavirtausmittari

Clamp-on kulkuaikavirtausmittari - seinään kiinnitettävä kiinteä malli

Kulkuaikavirtausmittari CO 100S määrittää virtausnopeuden mittaamalla ultraäänipulssin kulkuaikaeroa putkessa ylävirtaan ja alavirtaan.

Virtausmittaria käytetään useimmiten sellaisten homogeenisten nesteiden virtausmittaukseen, joissa on erittäin vähän suspendoitunutta kiintoainesta ja jotka eivät kupli.

Laitteen asennustavan ansiosta se on erittäin sopiva aggressiivisten (hapot, emäkset ja liuottimet) tai öljyjen ja polttoaineiden mittaamiseen.

Mittausjärjestelmä koostuu ultraäänianturiparista ja keskusyksiköstä.

CO 100S -sarja sisältää valikoiman virtausmittareita, joiden elektroniikka on yhdellä piirilevyllä. Se mahdollistaa tarkan ultraäänenkäsittelyn ja kilpailukykyisen hinnan.

Laitteen tärkeimmät ominaisuudet ovat:

 • Anturit: Virtausta ei tarvitse pysäyttää niiden asentamiseksi. Anturit voidaan asentaa myös kosketukseen virtaavan nesteen kanssa.
 • AC- ja DC-syöttö: 230 VAC ja 24 VDC.
 • Ylä- ja alavirtaan kulkevien pulssien aikaero voi olla jopa 0,2 ns.
 • Analogi- (4-20 ma), rele-, taajuus- (OCT) ja RS232-lähdöt.
 • Kaikki mittausdata voidaan tallentaa tietokoneelle RS232-väylän kautta.

Tyypilliset käyttökohteet:

 • Veden käsittely, lietteen ja prosessiveden pumppaus
 • Öljy- ja kemian teollisuus
 • Vesivoima, jäähdytys, paloasemat
 • Kaivosteollisuus
 • Ruoka-, paperi- ja lääketeollisuus
 • Virtaustaseet
 • Kaukolämpöenergiamittaus
LabkoNet