Measures for a better tomorrow

NivuFlow 750 täyden ja vajaan putken virtausmittari

Virtausmittari avokanavan täyden ja vajaan putken virtausmittaukseen

Ristikorrelaatiomittaukseen perustuva NivuFlow 750 mittaa todellista virtausta ja virtausprofiilia erittäin suurella tarkkuudella. Mittaustulokset esitetään kolmiulotteisen virtausprofiilin muodossa, eikä monimutkaisia kalibrointeja tarvita. Näin ollen sopivan mittauspisteen löytäminen onnistuu nopeasti.

ATEX-luokiteltu NivuFlow 750 sopii hyvin jätevedelle ja muille kiintoaineita sisältäville nesteille teollisuuden, energiatuotannon ja vesihuollon tarpeisiin. NivuFlow 750 soveltuu sekä uusiin että olemassa oleviin kohteisiin.

 ATEXLabkoNet