Measures for a better tomorrow

Sakolietteen vastaanotto- ja vedenmyyntiautomaatio

Sakolietteen vastaanotto- ja vedenmyyntiautomaatio

Sakolietteen vastaanotto- ja vedenmyyntiautomaatio on miehittämättömiä sakolietteen vastaanottoasemia ja vedenmyyntipisteitä varten kehitetty LabkoNet TransControl-sovellus. Kulunvalvonta perustuu luotettavaan RFID-tunnistukseen: lukulaitteeseen ja ajoneuvokohtaiseen etätunnistimeen tai kuljettajakohtaiseen tunnistinkorttiin. Laitteisto on helppokäyttöinen ja asiointi on nopeaa. Kuljettaja saa tapahtumasta kuitin, josta ilmenevät tuojatunnus, päivämäärä, kellonaika sekä tuotu lietemäärä. Tiedot tapahtumasta siirtyvät gprs-muodossa automaattisesti Labkotecin ylläpitämälle LabkoNet-palvelimelle. Tapahtumia voidaan seurata ja hallita Internet-selaimella omin käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatulla yhteydellä. Palvelimelta tulostettavat raportit käyvät sellaisenaan laskutustiedoiksi. Järjestelmään voidaan liittää useita eri kohteita ja lupia voidaan hallinnoida itse joustavasti tarpeen mukaan.

Näin sakolietteen vastaanotto- ja vedenmyyntiautomaatio toimii:

Loka-auto tulee vastaanottoasemalle. Lukijalaite tarkistaa kuljettajan oikeuden tuoda lietettä ja avaa oven sähkölukon. Kuljettaja valitsee näytöltä tuotavan lietteen laadun ja aloittaa säiliön tyhjennyksen. Kun säiliö on tyhjä, kuljettaja päättää tapahtuman näytöltä, jolloin purkuputken venttiili sulkeutuu. Automaatti tulostaa kuljettajalle tapahtumasta kuitin.

Ota yhteyttä

 

LabkoNet LOKA

Lukijalaite