Pohjaveden mittaus

Pohjaveden pinnanmittaus on yksi paineanturien ja tiedonsiirtoyksiköiden erikoissovelluksista.

Menetelmää on kehitetty yhteistyössä vesilaitosten kanssa vastaamaan vaihtelevia käyttöolosuhteita. Menetelmä soveltuu myös vesistöjen pinnankorkeusmittauksiin.

Mittalaitteena on mikroprosessorilla varustettu DMU 08 -paineanturi, joka soveltuu sekä teollisuuden että kunnallisen vedenkäsittelyn tarpeisiin.

Tiedonsiirtoon käytetään Labcom 200 -tiedonsiirtoyksikköä. Laite liitetään LabkoNet -kaukovalvontajärjestelmään, jossa on automaattinen mittaustietojen siirto vapaasti valittavin välein.
Ota yhteyttä

Suodata tuotteitaTyhjennä