LabkoWin® automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmä

LabkoWin - automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmä on kunnallisen vesihuollon tarpeisiin kehitetty järjestelmä. LabkoWin-järjestelmä jakautuu valvomoon ja ala-asemiin.

Valvomo perustuu Wonderwaren InTouch -ohjelmistoon. Valvomoympäristö koostuu valvomokäyttöön soveltuvasta pc-tietokoneesta, ohjelmistoista (operointi, raportointi, hälytysvalvonta), hälytys- ja raporttitulostimista sekä hälytyksen siirtolaitteista. Valvomoon on mahdollista toteuttaa sivuvalvomoita eri tekniikoin, lisäksi päivystäjille on olemassa kätevä kämmenmikroon perustuva käyttöpääte.

LabkoWin-järjestelmän ala-asemat koostuvat usein logiikasta, tietoliikennelaitteista sekä mittauksista. Ala-aseman logiikka valitaan sovelluksen laajuuden ja liityntöjen mukaan kolmesta tuoteperheestä. Logiikat ovat modulaarisia, helposti laajennettavissa myös jälkikäteen. Ala-asemien liikennöinti perustuu pääsääntöisesti radioverkkoon, joissakin sovelluksissa gsm-verkkopohjainen liikennöinti on perusteltua. Radioliikennelaitteina käytämme kotimaisia Satel-modeemeita sekä Completech-antenneita.

www.labkonet.com