Measures for a better tomorrow

pH/Orp -anturit

AnalogPlus differentiaaliset ph/redox-anturit

Laadukkaat, pitkäikäiset differentiaalianturit

Differentiaaliantureiden mittaustekniikka perustuu kolmeen mittauselektrodiin tavallisissa kombinaatioantureissa käytetyn kahden elektrodin sijaan. Kolmas elektrodi mittaa pH-arvoa referenssiliuoksessa (pH 7), johon varsinaisen prosessielektrodin arvoa verrataan. Anturin referenssielektrodi on eristetty mitattavasta nesteestä suolasillan avulla. Näin referenssielektrodi ja -liuos pysyvät puhtaina pidempään. Käytetty suolasilta voidaan vaihtaa murto-osalla kombinaatioanturin hinnasta ja näin pidentää anturin käyttöikää huomattavasti. Differentiaalitekniikan ansiosta antureiden mittaustarkkuus ja häiriönsietokyky on tavallisia antureita huomattavasti parempi.


Keskusosa: AquaPro
Käyttölämpötila: -5 °C...+95 °C PEEK, -5 °C...+75 °C CPVC
Mittausalue: 0-14 pH / ORP: -2100 mV ... +2100mV
Ex-luokitus: -