OMD-7 MK II mittalaite

OMD-7 MK II on teollinen jatkuvatoiminen kenttämittalaite, joka kykenee erottamaan öljyn, kiinteiden hiukkasten ja veden sameuden ominaisuudet.

OMD-7 MK II on teollinen jatkuvatoiminen kenttämittalaite, joka kykenee erottamaan öljyn, kiinteiden hiukkasten ja veden sameuden ominaisuudet. Uudenlainen veden öljypitoisuuden mittalaite on kehitetty intensiivisen tutkimustyön tuloksena.

Veden öljypitoisuuden tarkkailu perustuu optiseen sirontaan, joka käyttää hyväkseen useita kulmia ja eri aaltopituuksia. Vesinäyte käsitellään näyteyksikössä, mikä takaa täyden homogeenisuuden. Mittaustuloksena saadaan öljyn ja kiintoaineen pitoisuudet sekä sameus. Sameuden aiheuttajat, kuten lieju tai levät, eivät vaikuta öljypitoisuuden mittaukseen.

Uuden mittauslaitteiston herkkyys sopii hyvin öljyerottimien ja jäähdytysvesien valvontaan. OMD-7 mittalaitteissa ei käytetä kemikaaleja, liuottimia tai muita vaarallisia aineita, joten myrkyllistä jätettä ei pääse syntymään.

OMD-7 mittalaitteen sovelluskohteita:

  • Valumavedet voimalaitoksista, kemianteollisuudesta ja jalostamoilta
  • Teollisuuden jätevedet
  • Lauhdevedet
  • Jäähdytysvedet
LabkoNet

Mittausalue: Öljy: 0 – 200 ppm
Kiinteät hiukkaset: 0 – 800 ppm
Tarkkuus: Parempi kuin +/- 5 ppm tai  +/- 10 % ppm mittaus- tuloksesta
Kalibrointi: Tehdasasetus, kalibrointi tietylle öljylle ja/tai kiinteälle aineelle on mahdollista
Mitat OMD-7 MK II: 175 x 190 x 220 mm (L x K x S)
Näytteen virtaus: 2 l/min
Näytteen paine: 0 – 2 bar
Ilman syöttö: 5 – 7 bar, automaattinen kennopuhdistus
Hälytyksen toimintaviive: Enintään 10 sekuntia
Näyttö: LCD-näyttö, alfanumeerinen
Valinnainen: LED-etänäyttö
Virtalähde: Mittalaite: 100 W, 110/220 VAC, 50/60 Hz, 
Näytteenottoyksikkö: 1,1 kW, 380/440 V, 50-60 Hz
Ulostulo: 3 kpl 4-20 mA, 3 kpl relelähtö
Digitaalinen liitäntä: RS 232