Measures for a better tomorrow

Measure Bulletin 8/2019 - Kokemäen jätevedenpuhdistamon virtausmittaukset

Jätevedenpuhdistamolla mittaustarkkuus on ympäristöteko

Eräs jätevedenpuhdistamojen tärkeimmistä tehtävistä on vuotovesien seuranta. Ilman sitä olisi mahdotonta suorittaa verkostolle korjaavia toimenpiteitä, mikä vaarantaisi niin yleisen hygienian kuin vesien puhtauden. Haastavaksi seurannan tekevät sään ja sademäärien vuosittaiset vaihtelut. Kiitos Labkotecin, Kokemäellä pysytään tilanteen tasalla myös virtausmäärien ollessa pieniä.

Measure Bulletin 8/2019 - Kokemäen jätevedenpuhdistamon virtausmittaukset
Uutiskirje Labkotec Oy:n asiakkaille