Measures for a better tomorrow

Measure Bulletin 6/2020 - Case Raide-Jokeri: Veden laadun reaaliaikainen seuranta

Measure Bulletin 6/2020 - Case Raide-Jokeri: Veden laadun reaaliaikainen seuranta

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välinen pikaraitiolinja, Raide-Jokeri, on tärkeä osa tulevaisuuden pääkaupunkiseudun päästötöntä liikennettä. Pikaraitiolinjalla matkustaminen onnistuu nopeasti, mukavasti ja päästöttömästi. Vastuullisuus ja ympäristöarvot korostuvat radan rakentamisessa. Natura-alueeseen kuuluvalla Vantaanjoen ylityspaikalla uhanalaisia lajeja suojellaan tarkkailemalla veden sameutta Labkotecin mittauslaitteistolla, jonka avulla ympäristöasiantuntijat pääsevät seuraamaan veden laatua reaaliaikaisesti mistä ja milloin tahansa, saaden raja-arvojen ylittyessä hälytyksen.

Measure Bulletin 6/2020 - Case Raide-Jokeri: Veden laadun reaaliaikainen seuranta
Uutislehti Labkotec Oy:n asiakkaille