Measures for a better tomorrow

Measure Bulletin 10/2020 - Case Maalahden Vesi: Vesihuollon reaaliaikainen etävalvonta

Measure Bulletin 10/2020 - Case Maalahden Vesi: Vesihuollon reaaliaikainen etävalvonta

Osa Maalahden kunnan jätevesistä, noin 150 tuhatta kuutiota vuodessa, johdetaan puhdistettavaksi Vaasan Påttin jätevedenpuhdistamolle kunnan rajalla sijaitsevan jätevesikaivon kautta. Puhdistuksesta laskutetaan kulutusta vastaavasti, joten virtausmäärien valvonta on myös taloudellisesti tärkeää. Tammikuussa 2020 kaivolle asennettiin vesimääräpulsseja mittaava Labkotecin Labcom LoRa-D2 -tiedonsiirtoyksikkö, josta virtauslukemat siirtyvät LabkoNet-etävalvontajärjestelmään. 

- Ratkaisu lisää resursseja ja laatua vesihuoltoon. Mittauksia ei enää tarvitse käydä tekemässä syrjäisellä kaivolla, vaan näemme tuntitasoiset lukemat reaaliaikaisesti tai trendeinä tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimelta.

Lue lisää täältä: 
Measure Bulletin 10/2020 - Case Maalahden Vesi: Vesihuollon reaaliaikainen valvonta
Uutislehti Labkotec Oy:n asiakkaille