Measures for a better tomorrow

Referenssit

Täältä löydät referenssejä toimituksistamme asiakkaillemme. 

Referenssit ovat asiakastarinoita, joissa kerrotaan kuinka laitteemme, järjestelmämme ja sovelluksemme ovat auttaneet ratkaisemaan asiakkaan toimintaprosesseihin liittyviä mittaus-, tunnistus- ja tiedonsiirto-ongelmia sekä suorittamaan etävalvonta tai aluehallinta luotettavasti ja vaivattomasti.

Osa artikkeleista on aikaisemmin julkaistu asiakaslehdessämme. Ne ovat pdf-muodossa, jotta niihin olisi helppo tutustua. Referenssit on jaoteltu toiminta- ja sovelluskohtaisesti.

Analyysimittaus

PDF icon Raide-Jokeri

Veden laadun reaaliaikainen seuranta Labkotecin mittauslaitteistolla

PDF icon Oulun kaupunki

Nettipohjainen mittausjärjestelmä veden analysoinnissa ruoppaustyömaalla

PDF icon Laatta-Betset Oy

Jätevesien neutraaliuden varmistaminen ja kaukovalvonta Labkotecin automaation ja pH-mittarin avulla.

PDF icon CP-Kelco Finland

Jäähdytysominaisuuksilla varustettua reaaliaikaista näytteenottoa prosessivesien mittauksessa

Aluehallinta

PDF icon Liikuntakeskus Pajulahti

Viranomaismääräysten mukaista ja turvallista Labkotecin laatua Liikuntakeskus Pajulahden kulunhallintaan

PDF icon LinnanInfra

LinnanInfran kulunvalvonta ohjaa, seuraa ja tehostaa.

Pinnanmittaus

PDF icon Elenia Lämpö Oy

Kehittyvän kaukolämpöverkon lähtökohtina turvallisuus ja toimintavarmuus

PDF icon Vapo Oy

Tammelassa pellettisiilon pinnankorkeutta valvotaan MicroTrek-vaijeritutkalla

PDF icon STEP Oy

Mikroaaltotutka raskaan polttoöljyn pinnanmittauksessa

Etävalvonta

PDF icon Maalahden Vesi

Vesihuollon reaaliaikainen etävalvonta LoRa-tiedonsiirtolaitteilla

PDF icon St1

LabkoNet® -palvelu tukee St1:n logistiikkaa

PDF icon Helen Oy

Helsingin kaukolämpöverkon valvonta on entistä tehokkaampaa

Jääntunnistus

PDF icon Wicetec Oy

Wicetec pitää tuulivoimalat pyörimässä Labkotecin jääntunnistimien avulla

PDF icon Finavia

Labkotecin jääntunnistimet tehostavat lentokenttien säänhavainnointia

Virtausmittaus

PDF icon Valio Turenki

Huleveden käytön seuranta Labkotecin ratkaisulla

PDF icon Muuramen kunta

Nivus Full Pipe kertoo tarkan jäteveden virtausmäärän

PDF icon Stora Enso Oyj

Labkotecin tarjoama, onnistuneella anturien sijoittelulla varustettu tekniikka toi ratkaisun raakaveden virtausmittaukseen.

PDF icon Kajaanin Vesi

Siirrettävillä virtausmittareilla tarkka kuva viemäriverkoston tilanteesta