Suunnittelupalvelu

Suunnittelupalvelumme sisältää kaiken esisuunnittelusta työ- ja loppukuviin.

  • Esisuunnittelu, jossa kartoitamme tarpeet sekä teemme ehdotuksen toimivasta kokonaisuudesta.
  • Tarvittaessa varmistamme integroinnin laajempaan automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmään. Samalla varmistamme viranomaisvaatimusten määräystenmukaisuuden.
  • Tarjous ja aikataulu
  • Dokumentointi (tilaajan hyväksyttäväksi)
  • Työmaakoordinointi
  • Asennukset
  • Tarkastuspöytäkirjat, dokumentointi, CE-merkintä
  • Käyttöönottokoulutus
  • Huolto-ohjelma

S1-luokan urakointioikeudet mahdollistavat laajempien kokonaisuuksien toimituksen.

Suunnittelun yleisesite

Ota yhteyttä