Portti- ja puomiympäristökokonaisuuksien suunnittelu

Suunnittelupalvelumme sisältää kaiken esisuunnittelusta työ- ja loppukuviin.

  • Esisuunnittelu, jossa kartoitamme kulunvalvonnan tarpeet kiinteistön ja alueen suojaamiseksi sekä teemme ehdotuksen toimivasta kokonaisuudesta.
  • Tarvittaessa varmistamme integroinnin laajempaan kulunvalvontajärjestelmään. Samalla varmistamme turvalaitteiden määräysten mukaisuuden.
  • Tarjous ja aikataulu
  • Dokumentointi (tilaajan hyväksyttäväksi)
  • Työmaakoordinointi
  • Asennukset
  • Tarkastuspöytäkirjat, dokumentointi, CE-merkintä
  • Käyttöönottokoulutus, huolto-ohjelma

Suoritamme myös vanhojen porttien ja puomien asennusten selvitykset ja dokumentoinnit.

Suunnittelun yleisesite

Suunnittelupalvelumme sisältää kaiken esisuunnittelusta työ- ja loppukuviin.