Measures for a better tomorrow

Rõhuandur DMU 08

Vastab nii tööstusliku kui ka munitsipaalvee käitlemise nõuetele.

Mõõteseade on rõhuandur DMU 08 koos mikroprotsessoriga, mis vastab nii tööstusliku kui ka munitsipaalvee käitlemise nõuetele.

Sellel on vastupidav ehitus ja see on lihtsalt paigaldatav.

Andurit saab kasutada nii joogi- kui ka heitvee mõõtmiseks ja see on täiesti kalibreerimisvaba. Anduri täpsus on ± 0,01% mõõtevahemikust.

LabkoNet