Measures for a better tomorrow

Alarmseadmed õli-, rasva- ja liiva-mudapüüduritele

Püüdurite alarmseadmed on tööstuslike köökide ja restoranide, kaupluste ja kiirsöögikohtade, samuti tööstuslike paigaldiste ja garaažide, autoparklate, töökodade ja autopesulate, lennujaamade, maanteede ning põhjaveevarude läheduses paiknevate transporditrasside efektiivse toimimise jaoks äärmiselt olulised.

Püüdurialarmide abil antakse märku, millal õli-, rasva- ja liiva-mudapüüdureid tuleb tühjendada. Alarmi rakendumisel teab klient piisava ajavaruga ette, millal püüdur tühjendada ja selle ületäitumise ohtu vältida.

Püüdurialarme nõutakse enamiku keskkonnalubade ja -sertifikaatide saamiseks tööstuses ja kommunaalteenuste valdkonnas, sest need on keskkonnaohutuse jaoks olulise tähtsusega. Nii näiteks on püüdurialarmid kohustuslikud rahvusvahelise standardi EN 858 järgi, mis käsitleb kergete vedelike püüdurisüsteeme.

Labkoteci Valges Raamatus (Labkotec White Paper) tutvustatakse Euroopa direktiive ja standardeid, mis käsitlevad kergete vedelike püüdurite paigaldamist ja toimimist.
Kontaktvorm

FiltreeriClear
     
idOil-30 3G öljynerotinhälytin

idOil-30 3G õlipüüduri alarm

Alarmsüsteemi on koos 3G-andmeedastusmooduli ja antenniga. Polaarsusvabalt on võimalik ühendada kuni kolm ükskõik mis tüüpi idOil andurit.

 
Kasutatakse idOil-30 Battery (3G) alarmseadmete toiteallikana.

Battery Box 10

Kasutatakse idOil-30 Battery ja idOil-30 Battery 3G alarmseadmete toiteallikana.

   
Alarmseade, millega jälgitakse rasvapüüdurisse kogunenud rasvakihi paksust

Rasvaalarmseade GA-1

Alarmseade, millega jälgitakse rasvapüüdurisse kogunenud rasvakihi paksust