Measure your success

Alarmseadmed õli-, rasva- ja liiva-mudapüüduritele

Püüdurite alarmseadmed on tööstuslike köökide ja restoranide, kaupluste ja kiirsöögikohtade, samuti tööstuslike paigaldiste ja garaažide, autoparklate, töökodade ja autopesulate, lennujaamade, maanteede ning põhjaveevarude läheduses paiknevate transporditrasside efektiivse toimimise jaoks äärmiselt olulised.

Püüdurialarmide abil antakse märku, millal õli-, rasva- ja liiva-mudapüüdureid tuleb tühjendada. Alarmi rakendumisel teab klient piisava ajavaruga ette, millal püüdur tühjendada ja selle ületäitumise ohtu vältida.

Püüdurialarme nõutakse enamiku keskkonnalubade ja -sertifikaatide saamiseks tööstuses ja kommunaalteenuste valdkonnas, sest need on keskkonnaohutuse jaoks olulise tähtsusega. Nii näiteks on püüdurialarmid kohustuslikud rahvusvahelise standardi EN 858 järgi, mis käsitleb kergete vedelike püüdurisüsteeme.

Labkoteci Valges Raamatus (Labkotec White Paper) tutvustatakse Euroopa direktiive ja standardeid, mis käsitlevad kergete vedelike püüdurite paigaldamist ja toimimist.

FiltreeriClear
Alarmseade, millega jälgitakse rasvapüüdurisse kogunenud rasvakihi paksust

Rasvaalarmseade GA-1

Alarmseade, millega jälgitakse rasvapüüdurisse kogunenud rasvakihi paksust