Measures for a better tomorrow

Tooted

Labkoteci ulatuslik tootevalik on aastakümnetepikkuse uurimis- ja arendustöö ja praktilise kogemuse tulemus. Tänu sellele kogemusele ja meie usaldusväärsetele toodetele ja teenustele ei pea meie kliendid muretsema.

Meie ainulaadseid enda projekteeritud ja toodetud tootevalikut täiendavad hoolikalt valitud importtooted.

Labkoteci oma tootevalik:

  • alarmsüsteemid õli- ja rasvapüüduritele
  • jäätuvastusseadmed
  • lekkeandurid
  • andurid vedeliku pinnataseme järtkuvaks mõõtmiseks ning pumpade/klappide juhtimisseadmed
  • andurid pinnataseme mõõtmiseks kütuse hoiundamise ja jaotamise lahendustes
  • LabkoNet®, pilvepõhine mõõtmisandmete jälgimise süsteem

Labkotec laiendab oma tootevalikut Soome koduturul ka hoolikalt valitud importtoodetega. Sellised importtooted on:

  • voolumõõteseadmed
  • õli-vees (oil-on-water) mõõtmine
  • ultraheliandurid pinnataseme mõõtmiseks
  • vee pH, ORP, hapniku mõõtmine

Samuti pakume veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide täieliku juhtimise süsteeme munitsipaalettevõtetele. Meie tootevalikut toetavad professionaalsed teenused, mis hõlmavad paigaldust, teenindust ja hooldust, ning terviklikud toote ja teenuse paketid.

Kontaktvorm