Measures for a better tomorrow

Referentsid

Analüus mõõtmine

PDF icon Raide-Jokeri

Veden laadun reaaliaikainen seuranta Labkotecin mittauslaitteistolla

PDF icon Oulun kaupunki

Nettipohjainen mittausjärjestelmä veden analysoinnissa ruoppaustyömaalla

PDF icon Laatta-Betset Oy

Jätevesien neutraaliuden varmistaminen ja kaukovalvonta Labkotecin automaation ja pH-mittarin avulla.

PDF icon CP-Kelco Finland

Jäähdytysominaisuuksilla varustettua reaaliaikaista näytteenottoa prosessivesien mittauksessa

Aluehallinta

PDF icon Liikuntakeskus Pajulahti

Viranomaismääräysten mukaista ja turvallista Labkotecin laatua Liikuntakeskus Pajulahden kulunhallintaan

PDF icon LinnanInfra

LinnanInfran kulunvalvonta ohjaa, seuraa ja tehostaa.

Taseme mõõtmine

PDF icon Elenia Lämpö Oy

Kehittyvän kaukolämpöverkon lähtökohtina turvallisuus ja toimintavarmuus

PDF icon Vapo Oy

Tammelassa pellettisiilon pinnankorkeutta valvotaan MicroTrek-vaijeritutkalla

PDF icon STEP Oy

Mikroaaltotutka raskaan polttoöljyn pinnanmittauksessa

Kaugjälgimissüsteem

PDF icon Maalahden Vesi

Vesihuollon reaaliaikainen etävalvonta LoRa-tiedonsiirtolaitteilla

PDF icon St1

LabkoNet® -palvelu tukee St1:n logistiikkaa

PDF icon Helen Oy

Helsingin kaukolämpöverkon valvonta on entistä tehokkaampaa

PDF icon St1

The LabkoNet® service supports St1’s logistics

Jäätuvastussüsteem

PDF icon Wicetec Oy

Wicetec keeps wind turbines spinning with Labkotec's ice detectors

PDF icon Wicetec Oy

Wicetec pitää tuulivoimalat pyörimässä Labkotecin jääntunnistimien avulla

PDF icon Finavia

Labkotec's LID-3300IP Ice Detectors enhance weather observation at airports

PDF icon Finavia

Labkotecin jääntunnistimet tehostavat lentokenttien säänhavainnointia

Virtausmittaus

PDF icon Valio Turenki

Huleveden käytön seuranta Labkotecin ratkaisulla

PDF icon Muuramen kunta

Nivus Full Pipe kertoo tarkan jäteveden virtausmäärän

PDF icon Stora Enso Oyj

Labkotecin tarjoama, onnistuneella anturien sijoittelulla varustettu tekniikka toi ratkaisun raakaveden virtausmittaukseen.

PDF icon Kajaanin Vesi

Siirrettävillä virtausmittareilla tarkka kuva viemäriverkoston tilanteesta