Labkotec Oy

Labkotec Oy är en föregångare inom elektronisk mätteknik i Finland vars sakkunskap både industrin och kommunerna använder i stor utsträckning.Labkotec Oy hör till den internationella Indutrade-koncernen.

Redan i över 40 år har vi arbetat inom branschen och varit föregångare vid utvecklingen av många nya lösningar. Vår organisation består av 36 pålitliga experter. Vår mångsidiga och omfattande expertis kommer bäst fram därigenom att vi levererar sådana lösningar som bäst lämpar sig för kunden. Vi exporterar över 50 % av vår produktion.

Våra ISO 9001:2000 kvalitets- och ISO 14001 miljöledningsstandarder är certifierade av Lloyd's Register Quality Assurance. I säkerhetsfrågor följer vi standarderna ATEX och ISPS.

Våra elektroniska mätinstrument och –metoder för ythöjd, vätskeläckagen och -flöden täcker alla olika användningsbehov. De dataöverföringsenheter och –system som vi har utvecklat förmedlar mätningsdata i realtid utan fast el- eller kabelnät.

Vår automations- och detektorteknik används i stor omfattning för passeringskontroll i industrianläggningar, lagersilon och hamnar samt på snö- och jordstjälpningsplatser. TransControl -systemet baserar sig på RFID- detektorteknik och uppfyller kraven i den internationella ISPS- standarden för sjöfart.